 

XI. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA

5.–6.11.2018 •  HOTEL JEZERKA SEČ

Organizuje

ve spolupráci s

Úvod

Program / Přednášky

Místo konání

/ Ubytování

Vložné / Registrace

Info pro
přednášející

Firemní

prezentace

Kontakt

XI. KONFERENCE PIGMENTY A  POJIVA

Konference je zaměřená na aplikovaný výzkum z oblasti pigmentů, pojiv a specialit pro povrchové úpravy materiálů pomocí organických povlaků a nátěrových hmot. Je platformou k setkání zástupců výrobních firem, výzkumu a vývoje, univerzitní sféry a obchodních společností.

Uzávěrka zařazení přednášek do programu konference: 31.8.2018.

Vědecký výbor konference: Dr. Ing. Petr ANTOŠ, Ph.D., EURING, EurChem – předseda, Prof. Ing. Andréa KALENDOVÁ, Ph.D., Prof. Ing. Pavla ROVNANÍKOVÁ, CSc., Ing. Adolf GOEBEL, Ph.D., Ing. Michal POLEDNO, Ph.D. a Mgr. Petr RYŠÁNEK

Témata konference

PIGMENTY - VÝROBA, VLASTNOSTI A APLIKACE

 • Pigmenty – bílé a barevné (organické / anorganické)
 • Antikorozní pigmenty
 • Aplikace pigmentů – stavebnictví, nátěrové hmoty, plasty a kaučuky

POJIVA - VLASTNOSTI A APLIKACE

 • Anorganická pojiva – křemičitá, hlinito-křemičitá a fosforečná pojiva pro keramiku, stavebnictví, vysokoteplotní nátěry, slévárenské směsi, speciální pojiva pro stavebnictví
 • Organická pojiva – pro nátěrové hmoty a stavebnictví
 • Aditiva – přísady a příměsi pro stavební chemii, aditiva nátěrových hmot a plastů
 • Aplikace pojiv – stavebnictví, nátěrové hmoty, slévárenství, výroba plastů

SPECIALITY, NANOMATERIÁLY, LEGISLATIVA

 • Kovové nanomateriály (NM) – Fe, Ag, Au atd.
 • Uhlíkové NM – nanotrubičky, fullereny, saze, nanodiamanty
 • Organické NM – nanovlákna, dendrimery, polystyren
 • Oxidy kovů – TiO2, SiO2, Al2O3, ZnO, ZrO2
 • Anorganické NM – anorganická vlákna, jíly, zeolity, silikáty
 • Aplikace nanomateriálů
 • Vlivy NM na životní prostředí
 • „Chytré“ barvy
 • Legislativa

 

Fotogalerie X. ročníku konference (2017).

Sborník X. ročníku konference - zde.

Sborník IX. ročníku konference - zde.
Sborník VIII. ročníku konference - zde.
Sborník VII. ročníku konference - zde.

Sborníky jsou pravidelně zařazovány do Web of Science.

Organizátor konference:

CHEMAGAZÍN s.r.o., Gorkého 2573, 53002 Pardubice

   Ochrana osobních údajů  © 2018 CHEMAGAZÍN s.r.o.