 

X. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA

6.–7.11.2017 •  HOTEL JEZERKA SEČ

Organizuje

ve spolupráci s

Úvod

Program a přednášky

Ubytování

Registrace

Info pro
přednášející

Firemní

prezentace

Kontakt

Hlavní sponzor konference

Partneři konference

INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Připojte se k aktivní účasti na konferenci formou přednášky nebo poster prezentace. Výsledky vaší výzkumné nebo vývojové práce budou přínosem vědeckého programu a přispějí k rozvoji odborných znalostí ostatních účastníků konference.

Do programu bude možné zařadit i tzv. firemní přednášky. Podmínkami pro jejich přijetí jsou časové možnosti programu (volné místo), vysoká technicko-odborná úroveň přednášky a její odsouhlasení vědeckým výborem konference.

Stěžejními tématy konference jsou pigmenty a jejich aplikace ve stavebnictví, v nátěrových hmotách a plastech. Dalšími důležitými tématy jsou organická pojiva pro nátěrové hmoty a stavebnictví, anorganická pojiva pro keramiku, stavebnictví, vysokoteplotní nátěry a jiné. Velký prostor se na konferenci otevírá aplikacím těchto pojiv a aditivům pro stavební chemii a nátěrové hmoty. Pozornost se zaměřuje i na nanomateriály, speciální materiály a technologie objevující se v poslední době na poli povrchových úprav a jejich technologií. Prostor je samozřejmě dán i legislativním otázkám a vlivům výroby a aplikací nátěrových hmot a nanomateriálů na životní prostředí.

Příspěvky lze odevzdat v českém, slovenském popř. i v anglickém jazyce. Sborník konference bude vydán v tištěné formě ve formátu A5 a obdrží ho všichni účastníci. Příspěvky odesílejte na info@pigmentyapojiva.cz. Formát přípravy podkladů najdete zde.

Termíny přihlášky prezentace:

  • 30. srpna 2017 – Přihláška přednášky (název, abstrakt, přednášející)
  • 29. září 2017 – Uzávěrka podání podkladů pro sborník

V případě vašeho zájmu o prezentaci výsledků vaší odborné nebo vědecké činnosti formou přednášky nebo posteru kontaktujte předsedu organizačního výboru konference p. Tomáše Rotrekla (T: 603 211 803).

 

Organizátor konference:

CHEMAGAZÍN s.r.o., Gorkého 2573, 53002 Pardubice

   Ochrana osobních údajů  © 2017 CHEMAGAZÍN s.r.o.