 

XII. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA

11.–12.11.2019 •  HOTEL JEZERKA SEČ

Organizuje

ve spolupráci s

Úvod

Program / Přednášky

Místo konání

/ Ubytování

Vložné / Registrace

Info pro
přednášející

Firemní

prezentace

Kontakt

Hlavní sponzor

Partneři

Firemní prezentace

LABIMEX CZ

Mediální partneři

POVRCHOVÉ ÚPRAVY.CZ

POVRCHÁŘI.CZ

NÁTĚROVÉ HMOTY.CZ

PROGRAM KONFERENCE - Seznam přednášek X. ročníku konference

Přednášky

Seznam prezentací přijatých do programu konference k dnešnímu dni:

 • Nové povinnosti z legislativy. Stuchlík J., SBLCore s.r.o.
 • Informace o vývoji a stavu návrhu na CLH klasifikaci TiO2. Pikal P., PRECHEZA a.s.
 • Využití TiO2 ve fasádních nátěrových systémech. Pinková B., PRECHEZA a.s.
 • Speciální kvality a nové pigmenty v sortimentu Synthesia, a.s. Chlostová L., Lišková V., Synthesia, a.s.
 • Kompozitní fotokatalyzátory na bázi TiO2 - aktivního uhlí a jejich aplikace pro čištění vzduchu. Baudys M., Vislocká X., Krýsa J., Technopark Kralupy - VŠCHT Praha
 • Kalcinovaný kaolín a jeho použití jako částečné substituce TiO2. Křivánek J., Thorson Chemical Praha s.r.o.
 • Multifunkční fotokatalytické nátěry pro zateplené fasády ETICS a jejich ekologické využití. Šefl P., Procházka J., Advanced Materials-JTJ s.r.o.
 • Sortiment ekologických alkydových pojiv Spolchemie jako odpověď na zpřísňující legislativu a poptávku trhu. Šafránková J., Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
 • Objasnění příčin delaminace vrstvy pogumování železniční cisterny pomocí mikroskopické analýzy. Mindoš L., SVÚOM s.r.o.
 • Barevná stálost dubového dřeva po ošetření nanočásticemi oxidů železa a čpavkování. Pařil P., Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav nauky o dřevě
 • Vliv chemického složení pojiv na napětí nátěrových filmů. Tesařová D., Hlavatý J., Stádnik J., Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav nábytku, designu a bydlení
 • Novinky v molekulové spektroskopii pigmentů a pojiv. Šec K., Nicolet CZ, s.r.o.
 • Využití FT-IR mikroskopie pro analýzu vícevrstvých nátěrů. Matoušek D., Optik Instruments s.r.o.
 • Reológia nátěrových hmot - definícia kvapalin, meranie viskozity a kontrola reologie. Cagan P., Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H.
 • Nové trendy ve smáčení a dispergaci pigmentů. Resch P., Fryauf FilMix s.r.o.
 • Urychlené korozní zkoušky dle Norem Volvo a Ford. Medvec P., Brábníková R., Gamin s.r.o.
 • Testování kvality pokrytí nátěrů v automobilovém průmyslu. Dudák M., ANAMET s.r.o.
 • Nátěrové hmoty na bázi vodou ředitelných pojiv - latexů s inkorporovanými ZnO částicemi, s antikorozním a antimikrobiálním efektem nátěrového filmu. Danková M., Kalendová A., Machotová J., Univerzita Pardubice, FCHT, ÚCHTML
 • Studium korozní odolnosti zinkem pigmentovaných povlaků s obsahem polyanilinové soli. Kohl M., Kalendová A., Mindoš L. - Univerzita Pardubice, FCHT, ÚCHTML; SVÚOM s.r.o.
 • Vývoj nového ekologicky šetrného pojiva pro lakařské účely. Steinerová D., Kalendová A., Machotová J., Univerzita Pardubice, FCHT, ÚCHTML
 • Vytvrzování alkydových pryskyřic netoxickými sikativy na bázi vanadu. Charamzová I., Honzíček J., Vinklárek J., Univerzita Pardubice, FCHT, ÚCHTML
 • Polyuretanová pojiva a lepidla využívající recyklovaný polyuretanový odpad - nové aspekty. Beran R., Univerzita Pardubice, FCHT
 • Příprava mikročástic s obsahem wolframu využitelných pro stínění záření. Voráč Z., Pijáková B., Korous M., Alberti M., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyzikální elektroniky
 • Talc - successful replacement of other fillers. Skoczylas-Jańczyk M., euroMinerals GmbH
 • Efficent technology of liquid preperations of fillers and pigments. Höglinger G., euroMinerals GmbH
 • An economical way for formulating in-plant tinters for use in waterborne paints. Bieleman J., PATCHAM (FZC)
 • Advancements in Additives for Optimization Performance of Waterborne Industrial Coatings. Estaniel A.M., PATCHAM (FZC)
 • ALTIRIS® Macro Titania - Infra-red  Reflectance and Beyond. Robb J., Venator Materials Corporation

POSTER SEKCE

 • Korozní odolnost moderních chemických předúprav povrchu. Svoboda J., Kudláček J., Kreibich V., Herrmann F., ČVUT v Praze, Fakulta strojní; Synpo a.s.
 • Nátěrové hmoty pro dočasnou protikorozní ochranu. Kudláček J., Zoubek M., Kreibich V., Slovinec M., Matas F., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
 • Vliv míchání na funkční vlastnosti antistatických povlaků obsahující nanočástice. Zoubek M., Kudláček J., Kreibich V., Jirout T., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
 • Hromadné kataforetické lakování a testování funkčnosti katod. Hylák K., Kreibich V., Drašnar P., Matuška Z., ČVUT v Praze; MEGA-TEC s.r.o.
 • Samosíťující latexová pojiva nátěrových hmot s inkorporovanými nanočásticemi ZnO a/nebo MgO. Machotová J., Kalendová A., Pejchalová M., Univerzita Pardubice, FCHT, ÚCHTML/KBBV
 • Modifikace smáčivosti práškových plniv pomocí plazmatu. Pijáková B., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyzikální elektroniky
 • Výzkum přilnavosti biomateriálu na superhydrofobní a/nebo fotokatalyticky aktivní úpravu fasádního nátěru. Korous M., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyzikální elektroniky

 

Organizátor konference:

CHEMAGAZÍN s.r.o., Gorkého 2573, 53002 Pardubice

   Ochrana osobních údajů  © 2018 CHEMAGAZÍN s.r.o.