k H

IX. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA

7.–8.11.2016 •  HOTEL JEZERKA SEČ

Organizuje

ve spolupráci s

Úvod

Program a přednášky

Ubytování

Registrace

Info pro
přednášející

Firemní

prezentace

Kontakt

Hlavní sponzor konference

Na konferenci se představí

LABIMEX CZ

NORDMANN, RASSMAN ČR

Mediální partneři konference

POVRCHOVÁ ÚPRAVA.CZ

POVRCHÁŘI.CZ

NÁTĚROVÉ HMOTY.CZ

Partneři konference

PROGRAM KONFERENCE - Seznam přednášek VIII. konference

 • Úvodní přednáška: A new perspective on the functional pigments. Hrdina R., Burgert L. - Univerzita Pardubice, FCHT, Oddělení technologie organických látek
 • Měření optických vlastností povrchových úprav v infračervené oblasti spektra. M. Honner, P. Honnerová - Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - výzkumné centrum
 • Optické vlastnosti TiO2 pigmentu a jejich ovlivnění prostřednictvím změn ve velikosti částic. Pikal P., Palová - PRECHEZA a.s.
 • Inovace v anorganické povrchové úpravě titanové běloby určené do nátěrových hmot. Ostrčil M., Kovaříková L. - PRECHEZA a.s.
 • Technologie pro antifouling - využití TiO2, hodnocení účinnosti. Trávníčková E. - Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
 • Charakterizace forem TiO2 pomocí Ramanovy spektroskopie. Pásztor J., Šec K., Mudroňová K. - Nicolet CZ s.r.o.
 • First bio-based polyurethane crosslinker – High performance enabled by nature. Tomczak R. - COVESTRO
 • Frakcionace tokem v tokovém poli: účinný nástroj pro detailní studium molekulární struktury lakařských emulzních kopolymerů. Zgoni H. - SYNPO, a.s.
 • Samočisticí nátěr na dřevo s fotokatalytickými částicemi. Bendáková N., Milič R., Podzimek Š. - SYNPO, a.s.
 • Náhrada chrom-olovnatých pigmentů. Izák J. - Synthesia, a.s.
 • Latexy na bázi mikrogelových částic s kovalentně vázanými retardéry hoření. Machotová J., Rűckerová A., Zárybnická L., Večeřa M., Prokůpek L. - Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Studium vlivu molekulové hmotnosti na filmotvorné vlastnosti samosíťujících latexů. Machotová J., Kvasnička P., Podzimek Š., Zgoni H. - Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek; SYNPO, a.s., Pardubice
 • Stabilizace rzi na ocelových konstrukcích přípravky na silikátové bázi. Denk K. - Pragochema s.r.o.
 • Technologie vysoce účinných fotokatalytických povrchů a její praktické využití. Šefl P. - Advanced Materials-JTJ s.r.o.
 • Defekty práškových povlaků na žárové zinkované oceli vlivem navodíkování oceli.  Mindoš L. - SVÚOM s.r.o.
 • The reddest iron oxide pigments ever. Gergel P. - LANXESS Central Eastern Europe, s.r.o.
 • Carbon Black pigments for coating systems. Kumm R. - Grolman s.r.o.
 • Effective Functional Additives for Low to Zero VOC Coatings. Ionescu E. - SOLVAY
 • Antikorozní účinnost alkydových povlaků obsahujících polyanilinové soli. Kohl M., Kalendová A. - Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Zkoumání vlastností epoxyesterových nátěrů s obsahem diethylfosfitu v polyanilinové bázi v závislosti na OKP. Nechvílová K., Kalendová A. - Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Pigmenty na bázi molybdenanů s povrchovou úpravou vodivými polymery a jejich vlastnosti v antikorozních v nátěrových hmotách. Hájková T., Kalendová A. - Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Oxovanadium(IV) 2-ethylhexanoat a jeho efekt na zasychání alkydových pryskyřic o různých olejových délkách. Preininger O., Honzíček J., Vinklárek J. - Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Benefity a bariéry spolupráce mezi univerzitou a průmyslovými partnery. Kašparová K. - Univerzita Pardubice, Centrum transferu technologií a znalostí

POSTER SEKCE

 • Uplatnění antidegradantů v polymerních pojivech. Nádvorníková Z., Večeřa M. - Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Samosíťující latexy s kovalentně vázanými retardéry hoření. Zárybnická L., Machotová J., Večeřa M. - Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Syntéza akrylátových hviezdicovitých polymérov ako modifikátori vlastností roztokových náterových hmôt. Boháčik P., Podzimek Š., Špaček V. - Univerzita Pardubice, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek; SYNPO, a.s., Pardubice
 • Organické a anorganické povlaky s vysokým obsahem zinku. Antošová B., Ryšánek P., Antoš P., Kalendová A. - Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Biologicky odbouratelné polymery na bázi vybraných polyolefinů. Puková K., Večeřa M., Prokůpek L., Linhart K. - Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Tenké filmy jako funkční vrstvy. Hejdová M., Černošková E. - Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Využití kapalinové chromatografie pro studium chemické a molekulární struktury vybraných lakařských pryskyřic. Kadlecová M., Podzimek Š. - Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Vplyv mechanickej predúpravy ocele na kvalitu povlaku s obsahom CaTiO3. Guzanová A., Brezinová A., Landová M., Draganovská D., Kalendová A. - Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra strojárskych technológií a materiálov; Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Sekundárne znečistenie povrchov po mechanickej predúprave tryskaním. Guzanová A., Brezinová J., Koncz J., Draganovská D., Landová M. - Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra strojárskych technológií a materiálov
 • Syntéza akrylátových hviezdicovitých polymérov ako modifikátori vlastností roztokových náterových hmôt. Boháčik P., Podzimek Š., Špaček V. - Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Composite fillers and their influence on emissivity. BG SYS HT s.r.o. Mauer M.,  Kalenda P., Honner M., Vacíková P. Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - výzkumné centrum

 

Organizátor konference:

CHEMAGAZÍN s.r.o., Gorkého 2573, 53002 Pardubice

   Ochrana osobních údajů  © 2016 CHEMAGAZÍN s.r.o.