k H

IX. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA

7.–8.11.2016 •  HOTEL JEZERKA SEČ

Organizuje

ve spolupráci s

Úvod

Program a přednášky

Ubytování

Registrace

Info pro
přednášející

Firemní

prezentace

Kontakt

Hlavní sponzor konference

Partneři konference

PROGRAM KONFERENCE - Seznam přednášek VIII. konference

 • Úvodní přednáška: A new perspective on the functional pigments. Hrdina R., Burgert L. - Univerzita Pardubice, FCHT, Oddělení technologie organických látek
 • Měření optických vlastností povrchových úprav v infračervené oblasti spektra. M. Honner, P. Honnerová - Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - výzkumné centrum
 • Optické vlastnosti TiO2 pigmentu a jejich ovlivnění prostřednictvím změn ve velikosti částic. Pikal P., Palová - PRECHEZA a.s.
 • Inovace v anorganické povrchové úpravě titanové běloby určené do nátěrových hmot. Ostrčil M., Kovaříková L. - PRECHEZA a.s.
 • Technologie pro antifouling - využití TiO2, hodnocení účinnosti. Trávníčková E. - Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
 • Charakterizace forem TiO2 pomocí Ramanovy spektroskopie. Pásztor J., Šec K., Mudroňová K. - Nicolet CZ s.r.o.
 • First bio-based polyurethane crosslinker – High performance enabled by nature. Tomczak R. - COVESTRO
 • Frakcionace tokem v tokovém poli: účinný nástroj pro detailní studium molekulární struktury lakařských emulzních kopolymerů. Zgoni H. - SYNPO, a.s.
 • Samočisticí nátěr na dřevo s fotokatalytickými částicemi. Bendáková N., Milič R., Podzimek Š. - SYNPO, a.s.
 • Náhrada chrom-olovnatých pigmentů. Izák J. - Synthesia, a.s.
 • Latexy na bázi mikrogelových částic s kovalentně vázanými retardéry hoření. Machotová J., Rűckerová A., Zárybnická L., Večeřa M., Prokůpek L. - Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Studium vlivu molekulové hmotnosti na filmotvorné vlastnosti samosíťujících latexů. Machotová J., Kvasnička P., Podzimek Š., Zgoni H. - Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek; SYNPO, a.s., Pardubice
 • Stabilizace rzi na ocelových konstrukcích přípravky na silikátové bázi. Denk K. - Pragochema s.r.o.
 • Technologie vysoce účinných fotokatalytických povrchů a její praktické využití. Šefl P. - Advanced Materials-JTJ s.r.o.
 • Defekty práškových povlaků na žárové zinkované oceli vlivem navodíkování oceli.  Mindoš L. - SVÚOM s.r.o.
 • The reddest iron oxide pigments ever. Gergel P. - LANXESS Central Eastern Europe, s.r.o.
 • Carbon Black pigments for coating systems. Kumm R. - Grolman s.r.o.
 • Effective Functional Additives for Low to Zero VOC Coatings. Ionescu E. - SOLVAY
 • Antikorozní účinnost alkydových povlaků obsahujících polyanilinové soli. Kohl M., Kalendová A. - Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Zkoumání vlastností epoxyesterových nátěrů s obsahem diethylfosfitu v polyanilinové bázi v závislosti na OKP. Nechvílová K., Kalendová A. - Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Pigmenty na bázi molybdenanů s povrchovou úpravou vodivými polymery a jejich vlastnosti v antikorozních v nátěrových hmotách. Hájková T., Kalendová A. - Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Oxovanadium(IV) 2-ethylhexanoat a jeho efekt na zasychání alkydových pryskyřic o různých olejových délkách. Preininger O., Honzíček J., Vinklárek J. - Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Benefity a bariéry spolupráce mezi univerzitou a průmyslovými partnery. Kašparová K. - Univerzita Pardubice, Centrum transferu technologií a znalostí

POSTER SEKCE

 • Uplatnění antidegradantů v polymerních pojivech. Nádvorníková Z., Večeřa M. - Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Samosíťující latexy s kovalentně vázanými retardéry hoření. Zárybnická L., Machotová J., Večeřa M. - Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Syntéza akrylátových hviezdicovitých polymérov ako modifikátori vlastností roztokových náterových hmôt. Boháčik P., Podzimek Š., Špaček V. - Univerzita Pardubice, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek; SYNPO, a.s., Pardubice
 • Organické a anorganické povlaky s vysokým obsahem zinku. Antošová B., Ryšánek P., Antoš P., Kalendová A. - Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Biologicky odbouratelné polymery na bázi vybraných polyolefinů. Puková K., Večeřa M., Prokůpek L., Linhart K. - Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Tenké filmy jako funkční vrstvy. Hejdová M., Černošková E. - Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Využití kapalinové chromatografie pro studium chemické a molekulární struktury vybraných lakařských pryskyřic. Kadlecová M., Podzimek Š. - Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Vplyv mechanickej predúpravy ocele na kvalitu povlaku s obsahom CaTiO3. Guzanová A., Brezinová A., Landová M., Draganovská D., Kalendová A. - Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra strojárskych technológií a materiálov; Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Sekundárne znečistenie povrchov po mechanickej predúprave tryskaním. Guzanová A., Brezinová J., Koncz J., Draganovská D., Landová M. - Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra strojárskych technológií a materiálov
 • Syntéza akrylátových hviezdicovitých polymérov ako modifikátori vlastností roztokových náterových hmôt. Boháčik P., Podzimek Š., Špaček V. - Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
 • Composite fillers and their influence on emissivity. BG SYS HT s.r.o. Mauer M.,  Kalenda P., Honner M., Vacíková P. Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - výzkumné centrum

 

Organizátor konference:

CHEMAGAZÍN s.r.o., Gorkého 2573, 53002 Pardubice

   Ochrana osobních údajů  © 2016 CHEMAGAZÍN s.r.o.